De particuliere klant:

Er zijn verschillende momenten waarop u te maken kunt krijgen met de Belastingdienst. Het meest voorkomend is de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij de aan- of verkoop van een woning, huwelijk, overlijden, echtscheiding, het doen of ontvangen van een schenking of het krijgen van een erfenis. Op deze momenten is het goed zaken direct en deskundig te regelen. We kunnen u ook van dienst zijn bij  het aanvragen van een voorlopige teruggaaf in verband met o.a. hypotheekrenteaftrek of heffingskortingen, de btw van zonnepanelen of het aanvragen van bepaalde toeslagen, zoals huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag.

 

Woont u in Duitsland en heeft u een inkomen uit Nederland dan kunnen wij u ook helpen met de aangifte Inkomstenbelasting in Nederland. In een aantal gevallen bent u ook aangifteplichtig in Duitsland. Hiervoor kunnen we u doorverwijzen naar één van onze Duitse partners.